Laster...

Hvem er Veterangruppa?

Veterangruppa består pr. i dag av godt voksne menn, ca. 30 i tallet. Ikke alle 30 er like aktive i gruppa til enhver tid, men de fleste prøver å holde kontakt gjennom felles treninger i sesongen. Også utenom sesong er en del av oss samlet på div. spinningtimer på litt forskjellige steder.

Hovedmålet for gruppa er sykkelrittet Kristiansand - Hovden som går av stabelen rundt månedsskifte mai/juni hvert år. Det er et ritt på 210 km hvor vi har satt oss et tidsmål på 8 1/2 time. Vi i veterangruppa er stort sett ferdige med å sette rekorder, så derfor har vi lagt lista slik at de fleste med en nogenlunde god grunntrening skal klare å henge med gruppa vår til mål.

Ellers har vi de siste årene arrangert en treningsleir i Skagen, Danmark, hvor vi i løpet av en uke forsøker å få så mange mil som mulig på sykkelsetet uten at det skal gå fort. Her benytter vi oss av off road sykler. Mange fine turer og et godt sosialt samhold preger disse turene.

Gjennom sesongen, fra rundt midten av mars, har vi felles treninger på landevei torsdags ettermiddag og søndager. Torsdagsturene starter i hovedsak fra Auto - Car på Stoa kl. 1700 og varer ca. 2 - 3 timer. Søndagsturene starter fra samme sted og er det vi kaller rolige langturer fra ca. 10 - 14 mil. Starttidspunkt er kl. 1000 tidlig i sesongen og kl. 0900 etter hvert som temperaturen blir bedre. For alle treningsturene er det å kjøre i felt på en god og sikker måte hovedmålet i tillegg til etter hvert å klare å holde farten som skal til for å nå vårt mål.

Dersom vi deltar i andre ritt, prøver vi så godt vi kan å kjøre som egen gruppe og holde oss samlet til mål. Det kan f.eks dreie seg om "Bånn Gass", Birkenesrunden, Herefoss rundt, Nordsjørittet, Birken e.l. Vi tar gjerne i mot flere medlemmer i gruppa vår, også damer. De som føler seg som veteraner er hjertelig velkommen.

Spørsmål eller tilbakemeldinger? Kontakt Håkon Krafft Myhren916 40 828.